Myslivost

 

Lesní správa Horní Blatná se nachází v severozápadní části západních Čech při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Lesní porosty v její správě mají výměru cca 25.000 ha a rozkládají se na katastrálním území o výměře 55.000 ha. Ve správě LS Horní Blatná jsou 2 režijní honitby. Honitba Blatenský vrch ve vyšších částech Krušných hor nabízející možnost lovu jelení zvěře a honitba obora Hájek nabízí možnost lovu zvěře dančí, mufloní a černé.

Obora Hájek leží v Podkrušnohoří, 6 km severovýchodně od Karlových Varů mezi obcemi Hájek, Velký Rybník a Sadov. Byla založena v roce 1969. Výměra obory je 418 ha, z toho 287 ha tvoří les, 113 ha připadá na louky, 8 ha vodní plochy (rybníky) a 10 ha ostatní plochy. Obora je rozdělena do tří sekcí – dančí, mufloní a prasata, které jsou vzájemně odděleny dělícím plotem.

Normovaný stav zvěře mufloní je 200 ks, dančí 80 ks a černé 50 ks. Nejsilnější muflon 228 bodů CIC byl uloven v roce 1974, nejsilnější daněk 190,98 bodů CIC byl uloven v roce 2007 a nejsilnější kňour 124,10 bodů CIC byl uloven v roce 2006.